Het leren of wel: jouw leerproces is het middelpunt van de bijeenkomst. Jij bepaalt zelf wat je relevant vindt en wilt bespreken. Het gaat hierbij om een werkervaring of andere voor jou actuele vragen. We noemen dat ‘de (werk-) inbreng’ van de supervisant. Iedere zitting wordt gewerkt met een inbreng. Van de gesprekken maak je reflectie verslagen. Deze verslagen zijn wezenlijk onderdeel van de werkwijze. Ze worden besproken in de volgende zitting.Tussen de besprekingen zit een periode van 2 tot 3 weken, naargelang is overeengekomen.

Enkele (werk-)inbreng voorbeelden:

 • het werken met cliënten;
 • omgaan met je leidinggevende en / of collega’s;
 • zichtbaarheid binnen je team;
 • jouw wijze van werken;
 • communicatie;
 • omgaan met burn-out

Voor wie is supervisie bedoeld?

 • verzorgers;
 • verzorgenden;
 • verpleegkundigen;
 • maatschappelijk werkers;
 • fysiotherapeuten; artsen;
 • P&O adviseurs;
 • loopbaanadviseurs;
 • medewerkers in het onderwijs,
 • docenten, enz..
 • medewerkers die zich tijdelijk buiten het arbeidsproces bevinden; re-integratie trajecten die nog opgestart moeten worden of lopende re-integratie trajecten.
 • mbo / hbo studenten (in mensgerichte beroepen; spw, sph, mw, pabo, enz.).
 • (ass.-)  begeleiders werkzaam in de zorg;
 • medewerkers-  en leidinggevenden in de zorg, lees voor ervaringen.

Hoe ziet een trajecten eruit?

1.  Supervisie met 1 supervisant.

Minimaal 10 bijeenkomsten. De duur van de zittingen bedraagt 1- 1.5 uur.

2.  Supervisie met 2 supervisanten.

Minimaal 15 bijeenkomsten. De duur van deze zittingen bedraagt 1.5 -2 uur.

3.  Groep supervisie; supervisie met 3 supervisanten, maximaal 4.

Minimaal 15 bijeenkomsten. De duur van deze zittingen bedraagt 2.5 – 3 uur.

Waar kan supervisie plaatsvinden?

De zittingen kunnen plaatsvinden op het adres van RooTs-supervisie. In onderling overleg is het ook mogelijk dit elders te organiseren.

Supervisie individueel