De deelnemers brengen beurtelings actuele ervaringen in. Onderling wordt hulp geboden met het omgaan met een als problematisch ervaren situatie, zodat het eigen functioneren kan verbeteren. De bekendste methode is de incident methode, maar er zijn er meer… o.a. afhankelijk van het niveau van het team, wordt een keus gemaakt.

Voor wie is intervisie bedoeld?

In eerste instantie medewerkers met gelijke taak- en functie omschrijving en verantwoordelijkheden die overeenstemmen. Een intervisiegroep heeft drie tot zes deelnemers, die allen op vrijwillige basis betrokken zijn bij de intervisie. Ze hebben een overeenkomstig beroep of functie.

Hoe ziet een traject er uit?

Een intervisie-traject bestaat uit een aantal sessies variërend van 5 tot 8, waarbij de supervisor de groep helpt intervisie op een zinvolle wijze vorm te geven. De laatste 3 sessies hebben als doel de continuïteit te waarborgen. Voor dit doel wordt vaak voor een meer gespreide planning gekozen. Afhankelijk van de vorderingen van een groep kan worden gekozen voor een alternatieve vorm. De zittingsduur is 1.5 tot 2 uur.

Waar kan intervisie plaatsvinden?

De plaats voor intervisie sessies wordt besloten in onderling overleg. Het gaat dan om een plek die voor de deelnemers voldoende veiligheid biedt om te leren.