Coaching is een begeleidingsvorm gericht op functioneren. Het gaat hierbij om ontwikkeling van vereiste competenties voor de uitoefening van een functie. Het accent ligt op het verbeteren van je prestaties in de uitvoering van je beroep of van je functie. De nadruk ligt op hierbij op persoonlijke of vakmatige doelen, of een combinatie van beide. Coaching is resultaat gericht en tevens organisatie sensitief. Hierbij is voor de opdracht van het coachingstraject van belang, dat er evenwicht gevonden wordt tussen jouw belang en dat van de organisatie. Coaching kan individueel of in teamvorm.

Wat is teamcoaching?

Teamcoaching is volstrekt verschillend van individuele coaching. Het gaat hierbij om gezamenlijke verantwoordelijkheid. Gezamenlijk resultaat. Bij teamcoaching wordt gezocht naar mogelijkheden tot ontwikkeling van het team. Er wordt geprobeerd om met teamcoaching het team in de volgende fase te krijgen. Dat is eenvoudiger aan te geven met het voorbeeld: we willen komen tot een  ‘ 1 + 1 = 3’  situatie. Het team zal hiervoor in beweging moeten komen, waarbij gezamenlijk nieuwe ervaringen worden opgedaan. In teamcoaching proberen we ieder teamlid zicht te laten krijgen op de communicatie in het team. Ook maken we ieder teamlid daar zelf mede verantwoordelijk voor. Afstemming en openheid gaan gezien worden als middel voor een beter resultaat. Er zal gezocht worden naar aansluiting op kwaliteiten die de groep al heeft, om nieuwe kwaliteiten te ontwikkelen.

Hoe ziet een traject eruit?

De coachee (gecoachte) stelt samen met een coach het traject op en legt dit vast in het contract. Het aantal zittingen kan variëren van 6 tot 10, of meer zittingen indien gewenst. De verscheidenheid aan coachingsvragen maakt het noodzakelijk maatwerk te leveren, daarom kan op deze plaats geen voorbeeld worden getoond. Als het om teamcoaching gaat, is een traject vaak veelomvattender en wordt per situatie beoordeelt hoe afspraken in het contract worden vastgelegd. Bij teamcoaching vervalt het keuzemoment van de “klik evaluatie”. De duur van de zittingen bij een individueel taject bedraagt 1 tot 1.5 uur en bij teamcoaching 1.5 tot 2 uur.

Er kan gebruik gemaakt worden van gerichte opdrachten en (video)observaties.

Waar kan coaching plaatsvinden?

Het heeft de voorkeur coaching op de werkplek te organiseren. Bij individuele trajecten kan dat ook gekozen worden voor zittingen op het adres van RooTs-supervisie.

Individuele coaching