Het intake gesprek:

Tijdens het intake gesprek geef je aan wat je wenst te bereiken met een of meer van de begeleidingsvormen. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en kost je niets. Ik kan je hierbij adviseren. Op basis van de uitkomst maak je een keuze uit een van de trajecten. We stellen dan samen schriftelijk vast, wat ik voor jouw specifieke situatie kan betekenen.

Hoe houden we onze afspraken vast?

Het traject wordt vastgelegd in een contract. Hierin wordt opgenomen dat er een “klik evaluatie” zal plaatsvinden na 2 of 3 bijeenkomsten (teamcoaching en intervisie zijn hiervan uitgezonderd). Het kan zijn dat het tussen ons niet “klikt”, of dat je andere verwachtingen had van de sessies. Je kunt dan nog besluiten het traject af te breken. Dan betaal je alleen het afgesproken bedrag.

Zie ook: E-coaching.

P.m.: Ik kan het raadzaam vinden om je een ander hulpaanbod te adviseren en zal dit dan tijdens de “klik evaluatie” aangeven. In overleg kan ik je doorverwijzen.