Visie

 ” Roots; de verbinding tussen Gedrag en Emotie”

Werken met mensen vraagt om gedegen zelfkennis in de meest ruime zin. Kennis van jouw onderliggende onbewuste en bewuste motieven leiden tot inzicht in eigen handelen en biedt kansen tot leren. Scherp blijven door het aanscherpen van je vaardigheden en daarmee jouw wijze van werken, maken het verschil! 

 

 Missie

Het kan altijd anders!

  • RooTs-supervisie heeft zich ten doel gesteld, dat jouw vaardigheden of gedrag na een gevolgd traject, verbeterd zullen zijn, dan wel adequater kunnen worden ingezet.
  • RooTs-supervisie werkt met je aan het verder ontwikkelen van jouw beroepshouding en professionaliteit.
  • RooTs-supervisie zal in overleg met jou en/of de opdrachtgever kiezen voor de meest passende vorm van begeleiding.
  • RooTs-supervisie heeft zich tot doel gesteld, dat haar diensten voor een grote groep lerende werkers en professionals bereikbaar is en blijft. Zie: Toegankelijkheid.