Tarieven vanaf januari   2019

Uit de informatie van het gesprek zal een contract worden opgemaakt met een voorstel voor supervisie, coaching of e-coaching, teamcoaching en of begeleide intervisie.

Mail me om een afspraak te maken met behulp van het contact formulier of bel: 06-10285175

soort Contact frequentie Tarief per werkgevers particulieren studenten
Supervisie 10 x traject € 910 € 685 € 550
Coaching Naar wens uur € 90 € 75 € 60
E-coaching Wekelijks 4 weken € 380 € 250 € 200
E-coaching 2 Wekelijks 4 weken € 200 € 130 € 100
Teamcoaching Naar wens Per zitting € 650 € 75 pp € 60 pp
Intervisie 5 x minimaal Per zitting € 650 € 75 pp € 60 pp
Loopbaanbeg. Naar wens uur € 95 € 75

Teamcoaching en Intervisie kent maximaal 8 deelnemers.

20150923-122215-IMG_0691- Bibi Veth

foto: Bibi Veth

 • Het kennismakingsgesprek is gratis!
 • Bij vaststelling van de overeenkomst, ben ik bereid rekening te houden met jouw financiële draagkracht. Er kunnen zich natuurlijk altijd omstandigheden voordoen waardoor de kosten te hoog worden. Ik denk hierbij onder anderen aan studenten en werkers die aan de start van hun loopbaan staan. Maar ook om andere redenen mogen de kosten geen belemmering zijn, om in supervisie te gaan of een coachingstraject te kunnen volgen.
 • In bijzondere situaties en voor vaste relaties, is uitzondering op de vaste prijs mogelijk; hierover wordt per situatie met de klant afgestemd.
 • Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 • Gespreide betaling is mogelijk (zonder extra kosten), te voldoen in maximale termijnen van het aantal bijeenkomsten, indien er een betaalovereenkomst is gesloten met RooTs-Supervisie.

NB

 • RooTs-Supervisie hanteert de uitgangspunten van de brancheorganisaties, zoals beroepscode en geheimhoudingsplicht en de Algemene voorwaarden voor Dienstverlening.
 • In het bijzonder van toepassing zijn onze Algemene Voorwaarden, die op deze website onder genoemde titel te vinden zijn en op aanvraag verstrekt worden.

P.m.: Gehanteerde prijzen zijn exclusief eventuele locatie kosten, reiskosten (€ 0.19 /km), consumpties en materialen.

 • RooTs-Supervisie
 • Aardbeihof 29
 • 9408 BK, Assen
 • Nederland
Visit Us On TwitterVisit Us On Linkedin