Teamcoaching

Coaching voor teams of individu

Teamcoaching verschilt volstrekt van individuele coaching.
Het gaat dan bij uitstek om gezamenlijke verantwoordelijkheid. Gezamenlijk resultaat. Bij teamcoaching wordt gezocht naar mogelijkheden tot ontwikkeling van het team. 

Er wordt geprobeerd om met teamcoaching het team in de volgende fase te krijgen. Dat is eenvoudiger aan te geven met het voorbeeld: we willen komen tot een  ‘ 1 + 1 = 3’  situatie. Het team zal hiervoor in beweging moeten komen, waarbij gezamenlijk nieuwe ervaringen worden opgedaan. In teamcoaching proberen we ieder teamlid zicht te laten krijgen op de communicatie in het team. 

Ook maken we ieder teamlid daar zelf mede verantwoordelijk voor. Afstemming en openheid gaan gezien worden als middel voor een beter resultaat. Er zal gezocht worden naar aansluiting op kwaliteiten die de groep al heeft, om nieuwe kwaliteiten te ontwikkelen.

Vrijblijvend verkennen?

Maak kennis met mij in een vrijblijvend gesprek.

(team)Coaching

Over een traject

Coaching en teamcoaching zijn begeleidingsvormen gericht op functioneren.  

Het gaat hierbij om ontwikkeling van vereiste competenties voor de uitoefening van een functie. Het accent ligt op het verbeteren van je prestaties in de uitvoering van je beroep of van je functie. De nadruk ligt op hierbij op persoonlijke of vakmatige doelen, of een combinatie van beide. Coaching is resultaat gericht en tevens organisatie sensitief. Hierbij is voor de opdracht van het coachingstraject van belang, dat er evenwicht gevonden wordt tussen jouw belang en dat van de organisatie. Coaching kan individueel of in teamvorm.

Hoe ziet een traject eruit?

De coachee (gecoachte) stelt samen met een coach het traject op en legt dit vast in het contract. 

Het aantal zittingen kan variëren van 6 tot 10, of meer zittingen indien gewenst. De verscheidenheid aan coachingsvragen maakt het noodzakelijk maatwerk te leveren, daarom kan op deze plaats geen voorbeeld worden getoond.

Als het om teamcoaching gaat, is een traject vaak veelomvattender en wordt per situatie beoordeeld hoe afspraken in het contract worden vastgelegd.

Veelal zal hierbij de leidinggevende of een afgevaardigde van het team de doelstelling van het traject verduidelijken voor opname in het contract. Bij teamcoaching vervalt het keuzemoment van de “klik evaluatie”. De duur van de zittingen bij een individueel taject bedraagt 1 tot 1.5 uur en bij teamcoaching 1.5 tot 2 uur. Er kan gebruik gemaakt worden van gerichte opdrachten en (video)observaties.

Waar kan coaching plaatsvinden?

Bij voldoende veiligheid heeft het de voorkeur coaching op de werkplek te organiseren. Bij individuele trajecten kan dat ook gekozen worden voor zittingen op het adres van RooTs-supervisie.

 

Wat vind je van coaching tijdens een inspirerende wandeling?

Wandelend coachen of wandelcoaching heeft al een heel lange geschiedenis. Het is een coachingsvorm die ik eveneens aanbied. Individueel of voor een groep.

Wandelen voegt dementies toe aan het coachen; niet alleen fysiek maar ook metaal zet het je in beweging. Het opent letterlijk nieuwe wegen naar oplossingen voor de vraagstukken die zich aandienen in het traject en het leerproces. Ben jij een wandelaar of wil je gewoon eens kennismaken met deze vorm, pak je kans om daarmee ervaring op te doen!

Wat anderen over mij zeggen

Warm en persoonlijk

Wie is beter instaat om een oordeel te geven over het product dat hij heeft afgenomen, dan de klant zelf?

 

Ervaringen van klanten zijn vaak de beste aanwijzingen voor de nieuwe klant of hij op de goede weg zit en ook daadwerkelijk de goede keus maakt. Ik hoop dan ook dat je deze ervaringen goed leest, alvorens een keus te maken.

Om redenen van privacy zijn alle persoonlijke ervaringen voorzien van fictieve naamgeving.

Team-coaching - organisatie sociaal domein
Reflectieverslag wel of niet?

Tijdens deze bijeenkomst is o.a. aan de orde gekomen wat het belang is van een gedegen reflectie. We hebben het hier over gehad en iedereen heeft het belang onderkent, dus ook ikzelf.

De eerste mogelijkheid die zich aandoet dit daadwerkelijk tot uitvoering te brengen heb ik aan me voorbij laten gaan. Tijdens de vakantieperiode heb ik hiervoor tijd genoeg gehad om hier eens goed voor te gaan zitten en dit heb ik nagelaten.

Wel kan ik aangeven dat ik heb nagedacht over mijn persoonlijke ambities/ wensen in het werk en heb hier wel concrete acties in ondernomen. Zo ga ik voor minimaal 8 uur per week bij een andere afdeling aan de slag.

Tot dusver kan ik ook aangeven tevreden terug te kijken op de coaching bijeenkomsten die we tot nu toe hebben gehad en het effect hiervan op het team alsook mijzelf!

Doordat iedereen zich open heeft opgesteld, heeft me dit wel weer energie gegeven. Op basis van de gemaakte afspraak sneller en uitvoeriger te zijn m.b.t. reflectieverslagen en de nu te constateren nalatigheid, lijkt een belofte dit een volgende keer wel te doen niet helemaal reëel.

En toch is dit wel mijn intentie!
T.S.
Team-coaching
Wat mij verraste was de openheid van ons allemaal en dat het zich nog weer verdiept heeft na deze sessie.

Ik heb geleerd dat ik me wat kwetsbaarder op moet stellen en wat meer moet vragen naar het hoe en waarom anders verval ik gauw in aanname's.

Ik ga dit wat meer in de praktijk proberen te brengen en zal in bewuste situaties van tevoren bedenken wat ik evt vragen wil en hopelijk word het dan wat meer eigen. ik krijg steeds meer het teamgevoel en dat is fijn om te merken!

Wat ik lastig blijf vinden naast het wat" meer vragen" is het temperen van mijn emoties..
R.V.
(voor) Supervisie - supervisor i.o.
Deze voorsupervisie was meer dan het verkrijgen van inzicht in de manier van werken. Het schrijven van het verslag. We zijn ook echt inhoudelijk met mijn persoonlijk leerproces aan de slag geweest en heeft me een stap verder gebracht in omgaan met en inzicht in mijn persoonlijke gevoelens. Ik heb mogen ervaren dat reflecteren me echt wel lukt.

Het was goed te merken dat er vanaf dag 1 een klik was in onze gesprekken. Je betrokken en open manier waarop je het gesprek leidde. Ook heb ik je positief kritische feedback als verhelderend en prettig ervaren.

Je hebt me geleerd dat supervisie vooral geen therapie is. Dat lijkt me een valkuil waar je voor uit moet kijken. Tegelijk kan het leerproces helend werken en dat heb ik persoonlijk zo ervaren. Het lijkt me mooi en dankbaar werk wanneer je anderen zo kunt helpen in hun leerproces, zoektocht om met hun situatie en relaties in hun werk om te gaan.

Peter, dank je wel.
W.S.
Supervisie - werker sociaal domein
Het traject vond plaats met op het juiste moment met de juiste supervisor. Peter heeft eigenlijk van al mijn supervisies en intervisies in het verleden een geheel gemaakt. In dit traject zijn een aantal zaken onder 1 noemer gebracht. Hoe zit ik in elkaar, wat zijn mijn motivaties”.
M.H.
Groep supervisie - HBO Socialwork
Al met al heeft supervisie in jaar drie heeft er ook voor gezorgd dat ik zelfstandig diepgang kan krijgen in mijn reflecties.

En diepgang kan krijgen in andermans reflecties door middel van vragen stellen. Dit zorgt ervoor dat ik mijn visie op hulpverlening en mijn rol als professional kan verfijnen en kan sturen. Ook merk Ik dat ik gedurende afgelopen half jaar steeds meer mijn inzichten vanuit reflecties in de praktijk inzet. Ik merk dat ik zelfverzekerder ben geworden en (dankzij reflectie en supervisie) beter uitdagingen kan aangaan; zoals feedback geven aan de nieuwe stagiair. Ik maak daarnaast steeds meer keuzes aan de hand van de uitkomsten van mijn reflecties. Supervisie en reflectie neem ik zeker mee als hulpmiddel voor mij als professional.
J.L.
Helder en overzichtelijk

Tarieven voor coaching

Na overleg over de verwachtingen en de doelstellingen van het traject kan ik je desgewenst een passende offerte aanbieden.

Individueel per sessie €95,- ex. reiskosten
Team per sessie €650,- ex. reiskosten
(maximaal 8 personen)
De verbinding tussen Gedrag en Emotie

Over Roots Supervisie

Werken met mensen vraagt om gedegen zelfkennis in de meest ruime zin. Kennis van jouw onderliggende onbewuste en bewuste motieven leiden tot inzicht in eigen handelen en biedt kansen tot leren, ander gedrag of herstel.

 

Scherp blijven door het aanscherpen van je vaardigheden en daarmee jouw wijze van werken of jouw verwerking van life events, maken het verschil!

 

Het kan altijd anders

Voor trajecten in Noord- en Midden-Nederland

Specialist in coaching en begeleiding

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

Neem vrijblijvend contact op

Ben je op zoek naar een personal coach om je te begeleiden in de omgeving Noord- en Midden-Nederland? Ik help je graag.

 

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Toch iets anders nodig?

Bekijk hier een aantal van mijn andere diensten.

Supervisie

Intervisie

Personal coaching

Loopbaanbegeleiding

Scroll naar top

Ik werk weer face to face, maar online blijft mogelijk.

Ook Roots Supervisie gaat mee met de wijzigingen in de Corona regelgeving. 


Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen

Basisregels blijven

Veel maatregelen verdwijnen, er kan weer heel veel, maar het virus is niet weg. De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes draagt hier allemaal aan bij.

Bron: Rijksoverheid.

Pm.: Het staat een ieder vrij om zelf te bepalen of bovenstaande veiligheid genoeg biedt. Hetgeen betekent dat een mondkapje nog steeds mogelijk is in de praktijkruimte, evenals online de sessies plannen en vormgeven.