Personal coaching

Persoonlijke begeleiding door ervaren personal coach

De aandacht bij personal coaching gaat uit naar diegenen die belast zijn met life events of gebeurtenissen die onuitwisbare invloed op je hebben gehad of nog hebben, maar eveneens personen die nauw betrokken waren of zijn bij deze situaties.

Concrete voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld: de gevolgen bij overlijden van echtgenoot/partner of familie/vriend en de gevolgen van hartproblemen, de impact van kanker, gevolgen van echtscheiding, de worsteling met of na een burn-out, et cetera. Ingewikkelde en moeilijke fasen in je bestaan.

Maar ook verheldering van issues op  het werk en jou aandeel daarin, kunnen maken dat er behoefte ontstaat naar een persoonlijk coaching-traject. Een personal coaching-traject zal op maat moeten zijn, waarbij gezien de onderwerpen, vooral de veiligheid van de gecoachte voorop zal staan.

Vrijblijvend verkennen?

Maak kennis met mij in een vrijblijvend gesprek.

Werkwijze

Over een traject

Een plezierige vorm voor deze dienst is onder anderen wandelcaching.

Wandelend coachen of wandelcoaching heeft al een heel lange geschiedenis. Het is een coachingsvorm die ik eveneens aanbied. Individueel of voor een groep. Wandelen voegt dementies toe aan het coachen; niet alleen fysiek maar ook mentaal zet het je in beweging. Het opent letterlijk nieuwe wegen naar oplossingen voor de vraagstukken die zich aandienen in jouw specifieke situatie. In enkele gevallen is dit een heel plezierige vorm.

Overigens blijft het natuurlijk altijd mogelijk om een andere vorm te kiezen, ook tussentijds, gedurende het verloop van het traject. 

 

Ik werk vanuit persoonlijke ervaring en vanuit kennis opgedaan middels trainingen en intervisie met collegae coaches.Vooraf is gezien de materie niet aan te geven hoeveel zittingen nodig zijn; de gecoachte en de coach zullen dat in overleg bepalen. 

In het kader van een offerte voor deze dienst is derhalve verschil te zien met bijvoorbeeld supervisie- of intervisie trajecten.

 

1. Intake gesprek

Tijdens het intake gesprek geef je aan wat je wenst te bereiken met een of meer van de begeleidingsvormen. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en kost je niets. Ik kan je hierbij adviseren. Op basis van de uitkomst maak je een keuze uit een van de trajecten. We stellen dan samen schriftelijk vast, wat ik voor jouw specifieke situatie kan betekenen.

2. Afspraken

Het traject wordt vastgelegd in een contract.Hierin wordt opgenomen dat er een “klik evaluatie” zal plaatsvinden na 2 of 3 bijeenkomsten (teamcoaching en intervisie zijn hiervan uitgezonderd). Het kan zijn dat het tussen ons niet “klikt”, of dat je andere verwachtingen had van de sessies. Je kunt dan nog besluiten het traject af te breken. Dan betaal je alleen het afgesproken bedrag.

3. Begeleiding

De beginfase: Kennismaking met elkaar en de werkwijze. Doelen, leervragen, leercondities en contract zijn aspecten die ondermeer aan de orde zijn. En is er een ‘klik’?

De werkfase: Verhelderig en verdieping van persoonlijke issues of inzake beroepsmatig handelen. Oefenen!

De afrondingfase: Gericht op verworvenheden en eventueel zelfstandig leren. Het steeds meer loslaten van de coachee. Afscheid nemen.

Wat anderen over mij zeggen

Warm en persoonlijk

Wie is beter instaat om een oordeel te geven over het product dat hij heeft afgenomen, dan de klant zelf?

 

Ervaringen van klanten zijn vaak de beste aanwijzingen voor de nieuwe klant of hij op de goede weg zit en ook daadwerkelijk de goede keus maakt. Ik hoop dan ook dat je deze ervaringen goed leest, alvorens een keus te maken.

Om redenen van privacy zijn alle persoonlijke ervaringen voorzien van fictieve naamgeving.

Voorsupervisie: supervisor i.o.
Deze voorsupervisie was meer dan het verkrijgen van inzicht in de manier van werken. Het schrijven van het verslag. We zijn ook echt inhoudelijk met mijn persoonlijk leerproces aan de slag geweest en heeft me een stap verder gebracht in omgaan met en inzicht in mijn persoonlijke gevoelens. Ik heb mogen ervaren dat reflecteren me echt wel lukt.

Het was goed te merken dat er vanaf dag 1 een klik was in onze gesprekken. Je betrokken en open manier waarop je het gesprek leidde. Ook heb ik je positief kritische feedback als verhelderend en prettig ervaren.

Je hebt me geleerd dat supervisie vooral geen therapie is. Dat lijkt me een valkuil waar je voor uit moet kijken. Tegelijk kan het leerproces helend werken en dat heb ik persoonlijk zo ervaren. Het lijkt me mooi en dankbaar werk wanneer je anderen zo kunt helpen in hun leerproces, zoektocht om met hun situatie en relaties in hun werk om te gaan.

Peter, dank je wel.
W.S.
Arts
Het traject vond plaats met op het juiste moment met de juiste supervisor. Peter heeft eigenlijk van al mijn supervisies en intervisies in het verleden een geheel gemaakt. In dit traject zijn een aantal zaken onder 1 noemer gebracht. Hoe zit ik in elkaar, wat zijn mijn motivaties”.
M.H.
Werker in het sociaal domein
Al met al heeft supervisie in jaar drie heeft er ook voor gezorgd dat ik zelfstandig diepgang kan krijgen in mijn reflecties.

En diepgang kan krijgen in andermans reflecties door middel van vragen stellen. Dit zorgt ervoor dat ik mijn visie op hulpverlening en mijn rol als professional kan verfijnen en kan sturen. Ook merk Ik dat ik gedurende afgelopen half jaar steeds meer mijn inzichten vanuit reflecties in de praktijk inzet. Ik merk dat ik zelfverzekerder ben geworden en (dankzij reflectie en supervisie) beter uitdagingen kan aangaan; zoals feedback geven aan de nieuwe stagiair. Ik maak daarnaast steeds meer keuzes aan de hand van de uitkomsten van mijn reflecties. Supervisie en reflectie neem ik zeker mee als hulpmiddel voor mij als professional.
J.L.
Personal coaching
Werker in het sociaal domein.

Een aantal inzichten kwamen het afgelopen half jaar naar voren. De kern van deze inzichten zijn verdeeld over een aantal onderwerpen. Er zit tevens overlap in de inzichten. Zoals met interne motivatie en longklachten.

Mijn longklachten hebben een rol gespeeld bij mijn interne motivatie. Dit is voor mij de druppel geweest waardoor ik meer gemotiveerd raakte voor school. Echter, alleen de longklachten zouden waarschijnlijk niet genoeg geweest. Mijn hele verleden heeft hierbij meegespeeld. Dit is een eye-opener voor mij geweest.

Door dit inzicht geef ik de cliënten meer te tijd en minder druk om hun doel te bereiken. Ik waardeer de kleine stapjes meer en concentreer mij hier ook meer op. Ook mogen fouten nu meer gemaakt worden.

Ook cliënten kunnen leren van fouten. Ze zijn hier ook zelf verantwoordelijk voor. Dit inzicht heeft ervoor gezorgd dat ik de cliënten meer de tijd geef om aan hun leerdoel te werken.
Helder en overzichtelijk

Tarieven voor Personal coaching

Na overleg over de verwachtingen en de doelstellingen van het traject kan ik je desgewenst een offerte aanbieden.

5 sessies van 1 uur €475,-
De verbinding tussen Gedrag en Emotie

Over Roots Supervisie

Werken met mensen vraagt om gedegen zelfkennis in de meest ruime zin. Kennis van jouw onderliggende onbewuste en bewuste motieven leiden tot inzicht in eigen handelen en biedt kansen tot leren, ander gedrag of herstel.

 

Scherp blijven door het aanscherpen van je vaardigheden en daarmee jouw wijze van werken of jouw verwerking van life events, maken het verschil!

 

Het kan altijd anders

Voor trajecten in Noord- en Midden-Nederland

Specialist in coaching en begeleiding

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

Neem vrijblijvend contact op

Ben je op zoek naar een personal coach om je te begeleiden in de omgeving Noord- en Midden-Nederland? Ik help je graag.

 

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Toch iets anders nodig?

Bekijk hier een aantal van mijn andere diensten.

Supervisie

Intervisie

Teamcoaching

Loopbaanbegeleiding

Scroll naar top

Ik werk weer face to face, maar online blijft mogelijk.

Ook Roots Supervisie gaat mee met de wijzigingen in de Corona regelgeving. 


Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen

Basisregels blijven

Veel maatregelen verdwijnen, er kan weer heel veel, maar het virus is niet weg. De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes draagt hier allemaal aan bij.

Bron: Rijksoverheid.

Pm.: Het staat een ieder vrij om zelf te bepalen of bovenstaande veiligheid genoeg biedt. Hetgeen betekent dat een mondkapje nog steeds mogelijk is in de praktijkruimte, evenals online de sessies plannen en vormgeven.