Lucht je hart gesprek

Speciaal voor zorgprofessionals

Een groot aantal zorgmedewerkers heeft extra drukke en zware werkdagen, waarop er veel van hen gevraagd wordt. Andere zorgprofessionals hebben het rustiger maar leven en werken in onzekere tijden en hebben ook vragen en zorgen. Een gesprek met een professionele coach of supervisor kan enorm helpen om even afstand te nemen van je werk, weer op adem te komen en jezelf weer voldoende op te laden.

Het lucht je hart gesprek wordt  in eerste instantie digitaal aangeboden,  aangezien dat voor alle partijen het veiligst is. Gaandeweg is het wellicht mogelijk om, bij versoepeling van de maatregelen inzake Covid-19, voor afspraken wat meer ruimte te vinden.

Gratis voor zorgprofessionals

Heb je behoefte om even stoom af te blazen of je hart te luchten nu je moet werken in bijzonder onzekere en zware tijden? Neem dan contact op met mij.

 

Aan het gesprek zijn geen kosten verbonden!

Bel mij op
Mail naar
Scroll naar top

Ik werk weer face to face, maar online blijft mogelijk.

Ook Roots Supervisie gaat mee met de wijzigingen in de Corona regelgeving. 


Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen

Basisregels blijven

Veel maatregelen verdwijnen, er kan weer heel veel, maar het virus is niet weg. De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes draagt hier allemaal aan bij.

Bron: Rijksoverheid.

Pm.: Het staat een ieder vrij om zelf te bepalen of bovenstaande veiligheid genoeg biedt. Hetgeen betekent dat een mondkapje nog steeds mogelijk is in de praktijkruimte, evenals online de sessies plannen en vormgeven.