Lucht je hart gesprek

Speciaal voor zorgprofessionals

Een groot aantal zorgmedewerkers heeft extra drukke en zware werkdagen, waarop er veel van hen gevraagd wordt. Andere zorgprofessionals hebben het rustiger maar leven en werken in onzekere tijden en hebben ook vragen en zorgen. Een gesprek met een professionele coach of supervisor kan enorm helpen om even afstand te nemen van je werk, weer op adem te komen en jezelf weer voldoende op te laden.

Het lucht je hart gesprek wordt  in eerste instantie digitaal aangeboden,  aangezien dat voor alle partijen het veiligst is. Gaandeweg is het wellicht mogelijk om, bij versoepeling van de maatregelen inzake Covid-19, voor afspraken wat meer ruimte te vinden.

Gratis voor zorgprofessionals

Heb je behoefte om even stoom af te blazen of je hart te luchten nu je moet werken in bijzonder onzekere en zware tijden? Neem dan contact op met mij.

 

Aan het gesprek zijn geen kosten verbonden!

Bel mij op
Mail naar
Scroll naar top

Ik werk online door.

Het corona virus verwachtte ook van Roots Supervisie een gepaste oplossing in de vorm van het aanbod van diensten. Dit betekende dat ik had gekozen voor de oplossing diensten via online meetings te laten plaatsvinden.

Vanaf 15 juni werden de voorgestelde maatregelen vanuit het RIVM, weer versoepeld. Wat tot gevolg had dat ik vanaf half juni weer beperkt klanten kon ontvangen. 

Mijn streven is nu, om in onderling overleg, de kennismakingsgesprekken en wellicht ook enkele sessies van lopende trajecten weer op locatie te laten plaatsvinden. In de overtuiging dat het de kwaliteit van de dienst ten goede zal komen.

De corona regels die bij Roots Supervisie per 1 september 2020 gelden:

  • Kom alleen tenzij we anders hebben afgesproken;
  • Buiten wachten, geen deurklinken aanraken;
  • Handen wassen (wc) of met desinfectiemiddel reinigen (hal);
  • 1.5 meter afstand houden;
  • Eigen schrijfgerei meenemen;
  • Ben jij of iemand binnen je familie ziek of verkouden: niet komen; dan houden we de sessie online.

Immer geen ideale situatie, aan de andere kant treedt zo geen vertraging op; in de reeds gestarte trajecten kan worden doorgewerkt en in geval van nieuwe trajecten kan in ieder geval persoonlijk kennis gemaakt worden, of met in achtneming van bovenstaande regels, face to face gewerkt worden.

Nog wel beperkingen dus, maar gezondheid voor alles!