“De werkwijze van Peter vond ik erg plezierig. De eerste bijeenkomst hebben we iets verteld over onszelf en over onze stageplek en zo was er gelijk een stukje van vertrouwen in elkaar. Men was gelijk erg geïnteresseerd in de andere stage plekken en dat gaf mij gelijk een goed gevoel. Daarna zijn we op de manier van werkbespreking begonnen met supervisie. Vooral praktisch een probleem bespreken en tips en advies krijgen van de supervisor en klasgenoten. Hierdoor werd het vertrouwen in elkaar nog weer wat meer. Zoals ik hierboven beschreef was men vooral erg geïnteresseerd in elkaar en werden je ideeën over iets gerespecteerd. Na dit een aantal keren te hebben gedaan heeft Peter de omslag gemaakt naar supervisie. Eerst een inleiding over supervisie en daarna de inbreng van Maeike behandeld op de manier van supervisie. Deze manier vond ik erg prettig. Rustig opbouwen van oppervlakkig praten over situaties naar het praten over je gevoelens”.

“Tevens weten we van te voren hoe een supervisie bijeenkomst er uit ziet. We beginnen met een praatje en daarna gaan we de reflectieverslagen kort bespreken. Dan kijken we naar de inbreng en wat we gaan behandelen. Erg prettig is het ook dat er voldoende tijd wordt besteed aan een inbreng.
Iets wat ik heb bereikt voor mezelf is dat ik mijn eigen verhaal durf te doen in een redelijk nieuwe groep. Ik ben wel iemand die graag praat maar niet over moeilijke werksituaties of over mijn gevoelens. Doordat er gelijk een vertrouwensband was in de groep lukte het me goed om mijn verhaal te doen. Soms verbaasde ik mezelf achteraf dat ik zo makkelijk over bepaalde situaties heb gepraat. Als we de casus over agressie hadden behandeld tijdens de huidige supervisie bijeenkomsten was het me wel moeilijker afgegaan denk ik. Ik heb er achteraf nog op terug gereflecteerd en dan gedacht aan mijn gevoelens en gedachten tijdens de situatie waarin mijn collega werd aangevallen door een cliënt. Er speelden een heleboel gevoelens en gedachten mee en ik denk dat het me moeilijker afgaat om dit te uitten. In de volgende weken van supervisie zal blijken of ik mezelf ook verbaas door makkelijk te praten over mijn gevoelens”.

Silvia