Ik vind dat Peter goed aansluit bij de inbrengen die ik heb. Door de gesprekken die we daarover hebben, geven mij inzichten tot mijn handelen en tot het doel dat we hebben. De openheid en vriendelijkheid van Peter maken dat het een veilig gevoel geeft om alles te vertellen om zo verder te kunnen.

De Rode Draad

Doortje