In de supervisiebijeenkomsten heeft Peter voor mij een hele belangrijke rol gehad. Peter hielp mij tijdens dit traject concreet een leervraag te bedenken bij een situatie. Daarnaast verhelderde hij de situatie door goed door te vragen. Hij confronteerde mij en hield een spiegel voor. Dat deed hij op een prettige manier, waardoor ik voldoende veiligheid ervoer om open te spreken over de situatie.

Deze supervisieperiode heeft mij geholpen met het beantwoorden van een aantal vragen. Ik kreeg inzicht in mijn valkuilen, mijn manier van denken en processen die plaatsvonden op de werkvloer. De supervisiebijeenkomsten zorgde er ook voor nieuwe vragen. Om terug te gaan naar het doel van het supervisiebijeenkomst, merk ik dat ik nu wat steviger in mijn schoenen sta. Ik ben meer bewust geworden van mijn verantwoordelijkheden en ik accepteer mijn verantwoordelijkheden meer. Ook ben ik meer bewust geworden van mijn positie binnen het agogisch team en wat dat van mij vraagt. Ik heb het idee dat ik meer in balans ben, dan voor de supervisiebijeenkomsten. Ik heb absoluut vooruitgang geboekt, maar er ligt nog voldoende ruimte voor meer vooruitgang.

Max