Ik merk wel degelijk het effect van hetgeen wat is besproken in de supervisiebijeenkomsten. Als eerste ben ik meer bewust geworden van hoe ik zelf een gesprek in ga en hoe ik erbij zit. Ik ben meer opgaan letten wat ik uitstraal en wat ik zelf wil uitstralen. Ik merk dat ik naar mijn collega’s toe duidelijker ben dan voorheen, of ook wel, de communicatie naar mijn collega’s toe is verbeterd. Ik kan beter aangeven wat ik wil en hoe ik het wil hebben. Bij mijn collega’s merk ik ook veranderingen. Een van mijn leervragen is gericht op om te gaan met het niet nakomen van afspraken door collega’s. Ik merk dat mijn collega’s de afspraken nakomen die ik met hen maak. Het gebruik maken van controlemomenten helpt mij en hen om gericht bezig te zijn met de afspraken.
Maar niet alleen naar mijn collega’s verlopen de contacten beter en soepeler, ook richting de cliënten en diens omgeving. In mijn houding straal ik meer kracht uit. Ik laat zien dat ik in mijzelf geloof, waardoor ik mijzelf ook meer geloofwaardig maak naar andere mensen. In de communicatie maak ik zelf duidelijkere afspraken en maak ik meer gebruik van controlemomenten. Dat zorgt ervoor dat afspraken meer worden nagekomen.

Leo