Een supervisie traject
Datum: 16-6-2015

1. welk traject heeft u gevolgd d.w.z. hoeveel gesprekken, welke groepsbijeenkomsten, met welke frequentie en in welke periode?
Ik heb 12 gesprekken gevolgd, ongeveer elke twee weken is er een gesprek geweest over een periode van 10 maanden

2. Wat was voor u de reden of aanleiding om dit traject te gaan volgen?
Is onderdeel van het derde jaar van de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening aan de Hanze hogeschool Groningen.
En met welke specifieke vragen zat u?
Vooraf n.v.t. , is gedurende begeleiding gekomen

3. Voldeed het traject aan uw verwachtingen?
Ja
Toelichting: Mijn verwachtingen waren dat supervisie ondersteuning en eventueel hulp zou bieden op situaties die ik ervaar tijdens de jaarstage.

4. Wat zijn uw plannen op dit moment met uw toekomst?
Mijn studie afronden.

5. Kunt u in een paar trefwoorden omschrijven wat het volgen van dit traject u opgeleverd heeft? (opgedane inzichten, opgedane vaardigheden, toekomstperspectief e.d.)
Inzicht en bewustwording van beroepshouding, verheldering van situatie m.b.t. mijn stage.

6. U heeft een aantal keren in groepsverband een themabijeenkomst gevolgd.
Welke? (invullen) Wat vond u van de inhoud? Wat vond u van de begeleiding? (geef aan met een + of een –)
– Moeten……………………….. [ – ] [ + ]
– Loyaliteit……………………. [ -] [ + ]
– onzekerheid………… [ + [ [ + [
– ……………………….. [ ] [ ]

7. Kunt u in trefwoorden aangeven op welke onderwerpen in de individuele gesprekken de nadruk lag?
a. eigen ontwikkelen
b. teamproces

8. Wie was uw begeleider?
Peter Davidsz

Hoe beoordeelt u haar/zijn begeleiding?
Erg positief.

Wat vond u goed?
Onderlinge gelijkwaardigheid, verdiepende vragen, samenwerking, ruimte voor humor.

Wat vond u minder goed?
Op de laatste bijeenkomsten werden thema’s besproken. Deze vond ik niet altijd even relevant. Ik haalde meer uit het bespreken van de inbreng.

Wat heeft u gemist?
Niets

9. Opmerkingen suggesties:
Erg tevreden over de ontvangen supervisie.

Rene Kraai