Wat vind je van onze onderlinge samenwerking? Wat is voor jou leerbevorderend of -belemmerend? Vind je een wijziging/verbetering wenselijk? Welke?

Ik ben verrast dat we de thema’s vonden die ik echt belangrijk vind. Ik heb niet meer het gevoel dat mijn leidinggevende dit traject mij heeft opgelegd. Ik doe het niet voor mijn werkgever, maar ik doe het primair voor mezelf! Dat provocatieve coachen ligt mij erg goed. De pijnpunten worden d.m.v. humor belicht. Grappig: provocatieve coaching kan leiden tot effectief provocatief communiceren.

Andre