Met welke specifieke vragen zat u?

Intercultureel werken (eigen opvoeding met Molukse achtergrond) Vergroten van vaardigheden. Zicht krijgen op je kwaliteiten en vergroten

Cliënt contacten (middels inbreng) eigen kwaliteiten en valkuilen bespreken en zelf zicht in deze krijgen. Professioneel omgaan met cliënten; overdracht en tegen overdracht. Het werken in de bemoeizorg heeft meer duidelijkheid nodig van mij als werker. Bewaken van grenzen en de verhouding cliënt –hulpverlener duidelijk neerzetten.

Supervisie heeft degelijk wat opgeleverd in de zin van eigen handelen te bekijken en vooral je eigen handelen kritisch te bekijken. Dit vanuit een Moluks perspectief.

Toelichting:

Ik had behoefte om zaken te bekijken waar ik als persoon tegen aanloop in mijn werk Belangrijk voor mij dit te bekijken vanuit mijn eigen opvoeding.

Er komen veranderingen aan in 2015 of ik hetzelfde werk zal doen is voor mij nog de vraag. Werken in de bemoeizorg heeft mijn voorkeur. 

Opmerkingen suggesties: 

Ik kom zeker terug voor supervisie, goed was het om de ruimte en vertrouwen te krijgen in de supervisie. Supervisie op jou manier sluit goed bij mijn vragen aan.