Voldeed het traject aan uw verwachtingen?

“Ja, Boven verwachting. Uiteraard kan mijn manier van communiceren beter. Echter, dat het op mijn werk af en toe spaak liep, kwam m.n. voort it ontevredenheid met mijn bezigheden. Dit traject heeft mij geholpen om sneller stappen te zetten in de richting van een andere carriere. Door middel van dit traject ben ik bewuster gaan nadenken over mijn toekomst. Deze gesprekken hebben op het juiste moment plaatsgevonden. Ik stond op het punt om lange termijn verplichtingen aan te gaan, terwijl ik al twijfels had over mijn motivatie”.

Kunt u in een paar trefwoorden omschrijven wat het volgen van dit traject u opgeleverd heeft? (opgedane inzichten, opgedane vaardigheden, toekomstperspectief e.d.)

“Voor wat betreft provocatief communiceren; ik ben me veel bewuster geworden van mijn manier van communiceren. Het is een methode waarin ik me moet verdiepen. Ik kan nu de communicatie ergens aan ophangen.

Ik ben me meer bewust geworden van mijn motivaties.

Ik ben me meer bewust geworden van mijn sterke punten en ga daar zeker gebruik van maken”.

Wie was uw begeleider?

Peter Davidsz – Polman

Hoe beoordeelt u haar /zijn begeleiding?

“Kundig en laagdrempelig. Ik voelde me gelijk thuis en had niet het gevoel me terughoudend te moeten op stellen. De setting was voor mij veilig”.

Wat vond u goed?

“Het traject vond plaats met op het juiste moment met de juiste supervisor. Peter heeft eigenlijk van al mijn supervisies en intervisies in het verleden een geheel gemaakt. In dit traject zijn een aantal zaken onder 1 noemer gebracht. Hoe zit ik in elkaar, wat zijn mijn motivaties”.

Manuel