Het kan altijd anders, je hoeft alleen de stap te zetten.

 

Wie is beter instaat om een oordeel te geven over het product dat hij heeft afgenomen, dan de klant zelf?

Ervaringen van klanten zijn vaak de beste aanwijzingen voor de nieuwe klant of hij op de goede weg zit en ook daadwerkelijk de goede keus maakt. Ik hoop dan ook dat je deze ervaringen goed leest, alvorens een keus te maken. Om redenen van privacy zijn alle persoonlijke ervaringen voorzien van fictieve naamgeving. Koppeling van de inhoud aan vermeende melders zijn geheel voor rekening van de lezer. Veel plezier en succes!

Opdrachtgevers / organisaties:
Promens Care
Vanboeijen
Bureau Jeugdzorg Overijssel
IBR – ebf Rijks Universiteit Groningen
Hanze Hogeschool Groningen
ZZP-ers
Stichting Scala Oosterwolde

Wie, wat en waarvoor nog meer:
Voorsupervisie ten behoeve van opleidingseisen.
Supervisie ten behoeven van beroepsregistratie voor bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, artsen, therapeuten en (diverse) overige beroepen.Zie voor aanbevelingen en onderschrijvingen ook op  LinkedIn