Foto: Bibi Veth

foto: Bibi Veth

Coaching vanuit een heel andere invalshoek!

 

Life events of wel gebeurtenissen die onuitwisbare invloed op je hebben gehad of nog hebben. Je kunt hierbij denken aan diverse aspecten van het leven zoals ziektes op fysiek terrein of gebeurtenissen die voor jou psychisch veel gewicht hebben gehad of nog hebben.

De aandacht van mijn dienst gaat uit naar diegenen die zelf bovenstaande hebben ondergaan maar eveneens personen die nauw betrokken waren of zijn bij de situaties. Een coachtraject zal op maat moeten zijn, waarbij bij dit soort onderwerpen vooral de veiligheid van de gecoachte voorop zal staan.

Ik werk vanuit persoonlijke ervaring en vanuit kennis opgedaan middels training en intervisie met collegae coaches.

Vooraf is niet aan te geven hoeveel zittingen nodig zijn; de gecoachte en de coach zullen dat in overleg bepalen. Hierin is verschil te zien met bijvoorbeeld supervisie- of intervisie trajecten.