“Quick Wins” Burn-out

“Quick – Wins”…

Het fenomeen burn-out is al lang geen fenomeen meer. Steeds meer werknemers (en inmiddels zelfs een snel groeiende groep jongeren!) hebben te kampen met symptomen die verdacht veel doen denken aan de start van een burn-out.

Er bestaat zelfs een gerede kans dat steeds meer werknemers er definitief door uitvallen.
Een burn-out kan ontstaan (zie ook mijn voorgaande blog “Overlast of over belast”) door werkdruk, maar is vaak een combinatie van factoren. Werkdruk en drukte in de privé sfeer of anderszins druk voortkomend uit vervelende stressvolle situaties. Ook werknemers die niet voldoende energie en voldoening uit hun werk halen zijn grote kanshebbers! Zij maken een grote kans op – mits niet tijdig onderkend – een burn-out van lange duur.
Aangenomen kan worden dat de werknemer (bewust dan wel onbewust ) in veel van genoemde gevallen knelpunten in zijn functioneren ondervindt.
Terugkeer op de werkvloer kan doorgaans sneller dan we tot nu toe hebben aangenomen. Inschakelen van een coach kan hierbij uitermate behulpzaam zijn. Wat echter nog meer kans biedt op bekorting van de terugkeer termijn is preventieve inzet van de coach. Tijdige signalering van de symptomen (die moeten dan natuurlijk wel bekend zijn) is van belang en kan er zelfs toe bijdragen dat je de burn-out voor bent. Op dit punt heb je de keus (of eigenlijk al niet meer..): wordt het de inzet van een coach of afwachten..
De rol van de coach is duidelijk.
Het samen zichtbaar maken van de knelpunten, die vaak voortkomen uit gedrag, behoort dan tot de eerste taken van de coach.
Maar.., de rol van de coach gaat verder; met behulp van de gevonden knelpunten kan een traject worden opgezet, om de werknemer ander gedrag te leren. Ander gedrag dat de werknemer weer positief kan ervaren. Nieuw gedrag en prestaties die kunnen leiden tot positieve ervaringen, waarmee een burn-out naar alle waarschijnlijkheid voorkomen wordt.

De “Quick – Wins” hiervan zijn snel in te vullen.

Deel dit verhaal
Misschien is dit verhaal ook iets voor jou?
Scroll naar top

Ik werk weer face to face, maar online blijft mogelijk.

Ook Roots Supervisie gaat mee met de wijzigingen in de Corona regelgeving. 


Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen

Basisregels blijven

Veel maatregelen verdwijnen, er kan weer heel veel, maar het virus is niet weg. De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes draagt hier allemaal aan bij.

Bron: Rijksoverheid.

Pm.: Het staat een ieder vrij om zelf te bepalen of bovenstaande veiligheid genoeg biedt. Hetgeen betekent dat een mondkapje nog steeds mogelijk is in de praktijkruimte, evenals online de sessies plannen en vormgeven.