Wat is supervisie?

Supervisie is een leertraject dat je individueel volgt of in een groep van twee tot drie personen onder begeleiding van een supervisor. Een belangrijke vaardigheid die je inzet binnen supervisie is reflecteren. Het reflecteren op je persoonlijke ontwikkeling in je beroep staat bij supervisie centraal. Reflecteren is het nadenken over een gebeurtenis, een ervaring, een situatie in de beroepscontext. Door middel van reflectieve vragen wordt ingegaan op de eigen ervaringen en persoonlijke leervragen die jij hebt ten aanzien van jouw stage, of in een later stadium, jouw werk.

Reflecteren is geen doel op zich. Het is niet alleen een terugkijken of nadenken over iets dat is geweest, maar vooral een middel om te leren handelen (denken, voelen) in toekomstige (beroeps-)situaties. Het geeft jou zicht op welke situaties betekenisvol voor je zijn, waar je kwaliteiten of valkuilen liggen, welke situaties problemen of vragen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe je ermee omgegaan bent en welke alternatieven er zijn.

Jij als supervisant leert vaste patronen bij jezelf te ontdekken en te herkennen en je gaat op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen die jouw handelen beïnvloeden en sturen. Daarnaast onderzoek je of jij de vaardigheden en competenties die voor jouw werk vereist zijn bezit en of je deze kan of wilt bijsturen.

Supervisie helpt je bewuster te worden van welke keuzes je wilt maken. Je leert betekenis te geven aan jouw werkervaringen zodat je meer zicht krijgt op jouw kwaliteiten en leerpunten. Een lerende houding is hierbij een voorwaarde.

In supervisie kunnen verschillende werkvormen gebruikt worden die kunnen bijdragen aan het leerproces.

Waarom supervisie?

Je leert onder begeleiding waarbij het doel bij supervisie is dat het inzicht van de supervisant en zijn vaardigheden om te leren toeneemt; het duurzaam verbeteren van eigen handelen in het werk met mensen. Supervisie is (ook) leren en “leren leren”. Het betekent er achter komen hoe jij op de beste wijze leert. Wat behoort tot jouw voorkeursstijl van leren. Wil je de juiste wijze van handelen toepassen, kijk dan met regelmaat kritisch naar je eigen handelen. Bij supervisie wordt dit onder deskundige begeleiding gedaan.

zie werkwijze supervisor