Intervisie is een vorm van begeleiding waarbij collega’s elkaar ondersteunen en helpen hun functioneren te verbeteren. Wat is zinvoller dan leren van en aan collegea? Ik help bij het opzetten van een intervisiegroep, waarbij alle deelnemers leren hoe ze de ander verder kunnen helpen. De deelnemers leren over het werk en begeleiden elkaar daarin (site; lvsc).

Waarom intervisie?

Samen leren. Collega’s ondersteunen en helpen elkaar, om hun functioneren te verbeteren. Als supervisor help ik bij het opzetten van intervisie (zelfdragend systeem). De deelnemers leren hoe ze de ander verder kunnen helpen. Hoe van en aan elkaar geleerd kan worden.

Bij intervisie kan het gaan om verschillende aspecten van het werk zoals: leren omgaan met samenwerkingsvraagstukken uit de dagelijkse praktijk, maar ook werken aan persoonlijke leerbelemmeringen in de werkuitvoering en vergroten van het probleemoplossend vermogen van de inbrenger.

zie werkwijze intervisiecoaching