Ook zzp-ers een mkb situaties kunnen doorgaans coaching gebruiken. Hiervoor wordt met de opdrachtgever geïnventariseerd wat de verwachting is van een coaching traject. In gezamenlijk overleg wordt dan de duur en het doel in een contract vastgelegd.