Competentie gericht leren. Het is een begeleidingsvorm voor leerprocessen van individuen en teams ter vergroting van vereiste competenties. Leren betreft de werkcontext van teams en individuen. Coaching is gericht op het verbeteren van prestaties in de uitvoering van het beroep of de functie. Het accent kan daarbij gelegd worden op persoonlijke of vakmatige doelen, of een combinatie van beide. Hiervoor worden leervragen geformuleerd die zijn afgeleid van de leerdoelen die men zich zelf heeft gesteld of leerdoelen die men samen met de opdrachtgever (meestal de organisatie/werkgever) overeen gekomen is.

Waarom coaching of teamcoaching?

Coaching is resultaat gericht, waarbij naar evenwicht tussen de belangen van de organisatie en van de coachee (of van het team) wordt gezocht. De uitkomst hiervan wordt in een realistisch traject gezet.
zie werkwijze coach

Individuele coaching