Medewerkers praktisch ondersteunen en meer tools bieden door middel van coaching.

We kennen alle opleidingen wel die medewerkers klaarstomen voor het werk in de zorg en dienstverlening: spw, mdgo, sph, mwd, etc.. Maar is het ook mogelijk om naast deze gerenommeerde opleidingen adequaat een leer-werktraject in te richten die toegesneden is op de individuele vraag of de specifieke vraag(en) van teams?  Door (toenemende) financiële begrenzing kennen we steeds meer beperkingen in het aanbod van specifiek individuele scholing of specifieke trajecten voor teams. We signaleren hierdoor vanuit organisaties steeds meer de behoefte om algemenere alles overlappende trainingen, cursussen en workshops aan te bieden. Waar blijft dan de waarde van het POP of een ontwikkelingsplan voor een team (TOP)?

In plaats van allerlei theoretische kennis vanuit schoolbanken te absorberen, is coachen bedoeld om werkers vanuit de werksituatie te laten leren. Medewerkers in de zorg ondersteunen in hun ontwikkeling, waarbij het werk centraal staat. Van coachen moeten mensen wijzer worden! Men doet vaardigheden op. Ze stellen je instaat de taak die je is opgedragen goed uit te voeren. Ook voor gelijksoortige taken die zich in de toekomst voordoen, heb je door coaching de tools of het gedrag ontwikkeld die je instaat stellen ze eveneens naar tevredenheid uit te voeren. Centraal staat het leren en toename van zelfsturing. De medewerker heeft zelf de verantwoordelijkheid om naar oplossingen te zoeken voor zijn problemen. In dit proces moet de coachee  ook leren eigen keuzes te maken.

Een korte uiteenzetting over doel en inhoud van coaching: Ontwikkelen van inzicht in de eigen situatie en het eigen kunnen. Verheldering van toekomst perspectief. Verbetering van nodige competenties of nieuwe specifieke competenties ontwikkelen. Hierbij kan tevens gewerkt worden aan functie-inhoud overschrijdende vaardigheden. Doordat de medewerker toenemend inzicht in zijn functie verkrijgt en in zijn ontwikkelingsmogelijkheden in zijn loopbaan, is dit pure winst voor de medewerker en de organisatie.

Coaching is op heel diverse manieren aan te bieden en vorm te geven. Zo zijn er individuele coachingstrajecten waarbij sprake is van begeleidingsgesprekken, maar ook ‘coaching on the job’ is een zeer adequate manier om zicht te krijgen op de werkpraktijk van de gecoachte. Lees meer …

Reageer als eerste »

Reageren

Velden met een * zijn verplicht

Helemaal veilig, niemand ziet je e-mailadres

Naar boven

  • RooTs-Supervisie
  • Aardbeihof 29
  • 9408 BK, Assen
  • Nederland
Visit Us On TwitterVisit Us On Linkedin