Het kan altijd
Anders

Praktijk voor supervisie, coaching, intervisie en loopbaanadvies

Vrijblijvend verkennen?

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

"Roots: verbinding tussen gedrag en emotie"

Ik sta voor u klaar

Interesse in mensen en fascinatie in wat hen drijft, is de basis voor alle diensten die ik bied.

  • Laagdrempelig blijven en gelijkwaardigheid

Ik streef naar een veilige sfeer; klanten moeten zich zo snel mogelijk thuis voelen en vrij zijn om zich open te kunnen opstellen.

  • Kwaliteit: gedegen training, scholing en bijscholing

Na de studie begeleidingskunde, tevens de applicatie tot register coach bij de LVSC afgerond. Voortdurend kennis opdoen en onderhouden, middels trainingen en intervisie met collega supervisoren en coaches blijft van groot belang. Persoonlijke ervaring, na- en bijscholingscursussen, workshops en seminars, houden mijn kennis en vaardigheden up to date en scherp. 

Geregistreerd bij de LVSC (sinds 2008)

  • Mijn persoonlijke drive.

Het bereiken van gewenst gedrag als gevolg van jouw (persoonlijk) leerproces vind ik fascinerend! In de diensten die ik aanbied vind ik de ideale combinatie van passie en professie. Ruim tien jaar geleden ben ik daarom gestart met een eigen praktijk.

Precies wat bij je past

Specialist op meerdere vlakken

Ondersteuning & Beleiding

Supervisie

Supervisie is een persoonlijk leertraject dat je individueel volgt of in een groep van twee tot drie personen onder begeleiding van een supervisor. 

Een belangrijke vaardigheid die je inzet binnen supervisie is reflecteren. Het reflecteren op je persoonlijke ontwikkeling in je beroep staat bij supervisie centraal. Reflecteren is het nadenken over een betekenisvolle gebeurtenis, een ervaring, een situatie in de beroepscontext. Door middel van reflectieve vragen wordt ingegaan op de eigen ervaringen en persoonlijke leervragen die jij hebt ten aanzien van jouw stage, of in een later stadium, jouw werk.

Hier zit je goed

Supervisie voor herregistratie

Voor een aantal mensgerichte beroepen is het volgen van een supervisie-traject vereist inzake herregistratie in het betreffenden beroepsregister. 

 

Hierbij valt te denken aan SKJ Herregistratie voor jeugd- en gezinsprofessionals, maatschappelijk werkers en agogen.

Ook voor de opleiding tot supervisor is het zelf gevolgd hebben van een supervisie-traject dan wel een geldige supervisie verklaring een vereiste.

IMG 1561
roots supervisie scala welzijn logo
IMG 1560
roots supervisie van boeijen logo
roots supervisie yer logo
logo Dienst Uitvoering Onderwijs DUO logo
Wat anderen over mij zeggen

Warm en persoonlijk

Wie is beter instaat om een oordeel te geven over het product dat hij heeft afgenomen, dan de klant zelf?

 

Ervaringen van klanten zijn vaak de beste aanwijzingen voor de nieuwe klant of hij op de goede weg zit en ook daadwerkelijk de goede keus maakt. Ik hoop dan ook dat je deze ervaringen goed leest, alvorens een keus te maken.

 

Om redenen van privacy zijn alle persoonlijke ervaringen voorzien van fictieve naamgeving.

SKJ Herregistratie

Terugkijkend ben ik dit traject begonnen omdat dit vooral moest voor mijn SKJ registratie. Na alle bijeenkomsten gevolgd te hebben, heb ik meer geleerd dan ik voorafgaand had verwacht. Ik heb mijzelf beter leren kennen en ontdekt waarom ik bepaalde denk/handelingspatronen heb.

Voor de toekomst wil ik zeker nog werken aan het veranderen van bepaalde handelingspatronen, maar ik ben wel milder voor mijzelf als dit niet direct succesvol lukt. Tijdens de bijeenkomsten vond ik het vooral erg fijn dat er totaal geen veroordelende sfeer hing. Ik heb de neiging om mezelf nogal te veroordelen en negatief te beoordelen. Door de sfeer kon ik dit makkelijker loslaten.

Al met al ben ik gewoon zeer tevreden over het traject zelf maar ook op de stappen die ik heb gezet.

Personal Coaching

Ik heb onze samenwerking als zeer prettig ervaren. Het was intens, vermoeiend, soms heftig confronterend omdat ik n.a.v. het gesprek dingen helderder zag en wist dat er actie ondernomen moest worden.

Na de gesprekken was ik altijd erg moe, daarom heb ik steeds de tijd genomen om het allemaal te laten zakken, te laten inwerken. Om hier vervolgens weer mee aan de slag te gaan. Hierdoor werd het ook lastiger om dingen uit te stellen omdat ik de volgende keer wel wilde kunnen aantonen dat ik er mee bezig geweest was. Ik ‘moest’. En dat was goed. Ik ben er vanaf het begin helemaal voor gegaan en zag het als leerproces die me alleen maar krachtiger kon maken.

Vond het fijn dat je ook tijd nam voor de privésituatie. Die situatie is nog lang niet opgelost maar er is een begin gemaakt en ik krijg nog met een heftige periode te maken vol verdriet en veranderingen, maar ik weet ook dat ik sterk ben, dat ik sterker word en dat het gaat lukken. Dat komt mede door onze gesprekken.

I.R.
Loopbaanadvies

Het traject vond plaats met op het juiste moment met de juiste supervisor. Peter heeft eigenlijk van al mijn supervisies en intervisies in het verleden een geheel gemaakt. In dit traject zijn een aantal zaken onder 1 noemer gebracht. Hoe zit ik in elkaar, wat zijn mijn motivaties”.

Uiteraard kan mijn manier van communiceren beter. Echter, dat het op mijn werk af en toe spaak liep, kwam m.n. voort it ontevredenheid met mijn bezigheden. Dit traject heeft mij geholpen om sneller stappen te zetten in de richting van een andere carriere. Door middel van dit traject ben ik bewuster gaan nadenken over mijn toekomst. Deze gesprekken hebben op het juiste moment plaatsgevonden. Ik stond op het punt om lange termijn verplichtingen aan te gaan, terwijl ik al twijfels had over mijn motivatie”.

M.H.
SKJ Herregistratie

Met een heel goed gevoel kijk ik terug op het supervisietraject. Zowel het spreken als het schrijven heeft mij als professional verder gebracht. Tijdens het traject heb ik al een en ander in de praktijk geoefend wat mij succeservaring heeft opgeleverd. Ik verwacht dat deze ervaring mij zal helpen om op deze weg verder te gaan en te blijven oefenen in het (h)erkennen van mijn gevoel en al dan niet om te zetten tot actie. Ik ben me er terdege van bewust dat in de loop van de tijd, als supervisie wat naar de achtergrond verschuift, de kans bestaat dat ik in oude valkuilen zal stappen.

De soms kritische vragen van de supervisor hebben mij aan het denken gezet en me inzicht gegeven in mijn eigen handelen. Het is van belang dat ik mensen om me heen heb, die mij kunnen blijven aanscherpen. Ik denk dat ik dit kan vinden bij mijn collega coördinatoren. Het is de bedoeling dat we op den duur een soort intervisie/werkgroep zullen vormen. De andere coördinatoren zijn allen in staat om door te vragen en feedback te geven. Aan mij de taak om te blijven nadenken over situaties die van belang zijn om te bespreken met een ander.

Voor nu kan ik zeggen dat de gestelde doelen in de nulmeting voldoende aan bod zijn geweest. Er is in die zin niets blijven liggen. In de midden evaluatie heb ik aangegeven dat ik mijn supervisietraject ervaar als een soort gelaagdheid waarbij ik steeds meer bij mijzelf en mijn kernwaarden kom. Het is de kunst om door dagelijkse drukte en vermoeidheid die ik daarbij soms ervaar niet “onder te sneeuwen” en er daardoor weer laagjes bovenop

A.S.
Begeleide Intervisie

Reflectie

Inzichten verkregen op eigen inbreng: Dat ik niet de enige ben die hiertegen aan loopt, was voor mij troostrijk. Dat er collega’s zijn die ook wel willen dat zaken af zijn maar ook bewust zaken laten liggen voor de week erop, zoals rapporteren. Ik merkte toen ik hier thuis over nadacht dat ik dit heel bewust niet doe omdat de week erop ook weer een druk is... Hiermee heb ik wel het antwoord gevonden op de aan mij gestelde vraag: of ik een te grote caseload heb. Waarop ik stelde in theorie niet maar in de praktijk wel.

Ik zou ook naar een methode toe kunnen werken dat ik er meer vrede mee heb om niet iedereen wekelijks te hoeven zien. Zo bespeurede ik, gisteren nog, een schik reactie toen ik erachter kwam ik iemand al drie weken niet gesproken had. Scherp vond ik ook de analyse van een collega, die stelde dat ik wellicht wel een te hoge werkdruk ervaar juist door dat verantwoordelijkheidsgevoel. Stel dat ik kon proberen eerst wat gas terug te nemen, eerst wat te doen aan verantwoordelijkheidsgevoel en dan pas caseload weer uit te breiden. Maar merk toch stiekem dat me dat wat raakt in mijn trots.

Supervisie(groep) onderwijs

Al met al heeft de (groeps)supervisie er ook voor gezorgd dat ik zelfstandig diepgang kan bewerkstelligen in mijn reflecties. En diepgang kan aanbrengen in andermans reflecties door middel van vragen stellen. Dit zorgt ervoor dat ik mijn visie op hulpverlening en mijn rol als professional kan verfijnen en kan sturen.

Ook merk Ik dat ik gedurende afgelopen half jaar steeds meer mijn inzichten vanuit reflecties in de praktijk inzet. Ik merk dat ik zelfverzekerder ben geworden en (dankzij reflectie en supervisie) beter uitdagingen kan aangaan; zoals feedback geven aan bijvoorbeeld collega's of leidinggevende.

Ik maak daarnaast steeds meer keuzes aan de hand van de uitkomsten van mijn reflecties. Supervisie en reflectie neem ik zeker mee als hulpmiddel voor mij als professional.

J.L.
Supervisie(groep) HBO socialwork

Mijn doel bij supervisie was om meer inzicht te krijgen in mijn eigen handelen. Ik merk dan ook dat ik hierin een ontwikkeling heb doorgemaakt. Ik heb de supervisie gespreken benut om onderwerpen in te brengen die ik te persoonlijk vind om met collega’s te bespreken. Mijn competentie met betrekking tot mijn bescheidenheid en faalangst was een terugkerend onderwerp tijdens de bijeenkomsten.

Ik heb tijdens supervisie handvatten gekregen om hier beter mee om te gaan. Ik twijfel (de) snel aan mijn eigen kunnen, waardoor ik zaken extra goed wilde doen. Ik ben deze eigenschap positiever gaan benaderen. Bijvoorbeeld doordat ik kritisch op mezelf ben stel ik me leergierig op, omdat ik vaak denk dat het beter kan. Als ik dit niet positief benader, dan worden deze gevoelens van onzekerheid versterkt. Ik heb geleerd dat iedereen kwaliteiten heeft, maar dat dit vaak ook valkuilen zijn.

Door gesprekken met mijn mede-supervisanten en supervisor ben ik er meer van bewust dat ‘negatieve gedachten over mijn eigen kunnen’ meestal irrationeel zijn. Mijn zelfbeeld komt niet overeen met de werkelijkheid.

De belangrijkste tips die ik heb gekregen zijn onder andere om het positieve gevoel dat ik had bij succeservaringen op te roepen op het moment dat ik negatieve gedachten heb over mijn eigen kunnen. Sommige mede-supervisanten gaven ook aan onzeker te zijn over hun eigen kunnen, dit gaf erkenning waardoor ik mijn onzekerheden beter kan relativeren.

Het loslaten van de gedachte dat ik iets heel goed moet doen, omdat het niet goed genoeg zou zijn, heeft mijn wel meer rust en ontspanning gegeven in mijn werk en ook in mijn opleiding. Ook hebben we geoefend met de reflectiemethode met betrekking tot de cirkel van invloed en de integratiedriehoeken waardoor ik heb geleerd om beter te reflecteren om mijn eigen handelen.

Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie betrokkenheid en het stellen van mooie open vragen die mij aanzette tot nadenken.

C.S.
Supervisie(groep) HBO socialwork

Vanuit de supervisie kan ik wel de conclusie trekken dat ik door de bewuste kijk naar mijn handelen en welk gevoel daaraan ten grondslag ligt ik in beweging ben. Het ervaren van balans is niet altijd aan de orde, dat blijft een aandachtspunt.

Doordat ik in de supervisie wel “geoefend” heb met het bespreken van deze worstelingen in mijn leven is het meer aan de oppervlakte gekomen. Ik heb meer geleerd om te durven luisteren naar mijn lichaam, het is goed om deze gevoelens toe te staan. Het levert uiteindelijk pas wat op wanneer je accepteert en omarmt.

Ik gun mezelf maar ook de ander een groot bereik qua gehoor naar jezelf.

I.O.
(voor)Supervisie: supervisor io.

Deze voorsupervisie was meer dan het verkrijgen van inzicht in de manier van werken. Het schrijven van het verslag. We zijn ook echt inhoudelijk met mijn persoonlijk leerproces aan de slag geweest. Het heeft me een stap verder gebracht in omgaan met en inzicht in, mijn persoonlijke gevoelens. Ik heb mogen ervaren dat reflecteren me echt wel lukt!

Het was goed te merken dat er vanaf dag 1 een klik was in onze gesprekken. Je betrokken en open manier waarop je het gesprek leidde. Ook heb ik je positief kritische feedback als verhelderend en prettig ervaren.

Je hebt me geleerd dat supervisie vooral geen therapie is. Dat lijkt me een valkuil waar je voor uit moet kijken. Tegelijk kan het leerproces helend werken en dat heb ik persoonlijk zo ervaren. Het lijkt me mooi en dankbaar werk wanneer je anderen zo kunt helpen in hun leerproces. De zoektocht om met hun situatie en relaties in hun werk om te gaan.

Peter, dank je wel.

W.S.
Team-coaching - organisatie sociaal domein

Reflectieverslag wel of niet?

Tijdens deze bijeenkomst is o.a. aan de orde gekomen wat het belang is van een gedegen reflectie. We hebben het hier over gehad en iedereen heeft het belang onderkent, dus ook ikzelf.

De eerste mogelijkheid die zich aandoet dit daadwerkelijk tot uitvoering te brengen heb ik aan me voorbij laten gaan. Tijdens de vakantieperiode heb ik hiervoor tijd genoeg gehad om hier eens goed voor te gaan zitten en dit heb ik nagelaten.

Wel kan ik aangeven dat ik heb nagedacht over mijn persoonlijke ambities/ wensen in het werk en heb hier wel concrete acties in ondernomen. Zo ga ik voor minimaal 8 uur per week bij een andere afdeling aan de slag.

Tot dusver kan ik ook aangeven tevreden terug te kijken op de coaching bijeenkomsten die we tot nu toe hebben gehad en het effect hiervan op het team alsook mijzelf!

Doordat iedereen zich open heeft opgesteld, heeft me dit wel weer energie gegeven. Op basis van de gemaakte afspraak sneller en uitvoeriger te zijn m.b.t. reflectieverslagen en de nu te constateren nalatigheid, lijkt een belofte dit een volgende keer wel te doen niet helemaal reëel.

En toch is dit wel mijn intentie!

Over Roots Supervisie

Ik ben Peter Davidsz

Het gedrag van mensen vind ik fascinerend; de herkomst ervan staat centraal in de diensten die ik bied.

Mijn Roots zijn van oorsprong te vinden in ‘Het Verre Oosten’. Roots of ook wel – je wortels, herkomst of oorsprong – hebben ook betekenis naar de toekomst. Jouw Roots of Oorsprong zijn daarom belangrijk en een gegeven voor jouw leerproces…

Dit aspect heeft een plaats gekregen in de naam van mijn praktijk.

 

Eén van de thema’s bij ontwikkeling en aanleren van nieuw gedrag is de invloed die verschillende socialisatie-processen daarop hebben. 

Onderhuidse zaken zoals waar kom ik vandaan, wat is de invloed van mijn culturele achtergrond, wat betekent diversiteit, et cetera. Ze zijn van wezenlijk belang voor de wijze waarop jij omgaat – en leert omgaan – met autoriteit, agressie, vriendschap, werk, en meer.

Ik ben supervisor en coach. Dat is leuk! Maar niet altijd in je voordeel. Je leerde mensen goed te observeren en in te schatten, voor zover het bij die competenties al niet om een keus ging, maar om een roeping (als gevolg van een aangeboren afwijking?). Onlangs had ik naar mijn idee, een voor mij best belangrijk gesprek.
Mijn laatste blog heb ik op 3 juli gepost, met het voornemen om na m’n vakantie weer snel een nieuwe te schrijven. Goed, dat is dus wat later geworden… Eind augustus vertrokken we. Met z’n vieren richting Hongkong. Na een lange voorgeschiedenis en voorbereiding van een jaar, was het dan zover. We gaan voor drie
Het fenomeen burn-out is al lang geen bijzonder fenomeen meer. Steeds meer werknemers (en inmiddels zelfs een snel groeiende groep jongeren!) hebben te kampen met symptomen die verdacht veel doen denken aan de start van een burn-out. Er bestaat zelfs een gerede kans dat steeds meer werknemers er definitief door uitvallen.
1.Hoe laat ik mijn perfectionisme los?2.Hoe vindt ik een betere balans tussen mijn werk en privé?3.Hoe voorkom ik perioden van vermoeidheid?
Leiderschap is enorm in beweging. Dat het anders moet dan in de 20ste eeuw zien de meeste mensen wel. Maar hoe anders en hoe doet u dat? Dienend-leiderschap wordt in dit kader steeds vaker genoemd. Wat is dienend-leiderschap? Welke effecten heeft het? Waarom is het een antwoord op de problemen waar we voor staan? En hoe geeft u er handen en voeten aan?
Het gebeurt wel eens, maar de laatste tijd steeds vaker. Dan bekruipt me het gevoel dat ik in de verkeerde huid zit. Begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel daarmee niet dat ik liever als man, ik bedoel vrouw geboren was. Volstrekt niet.

Neem vrijblijvend contact op

Ben je op zoek naar een supervisor, professionele begeleiding voor personal en team-coaching of SKJ herregistratie? Ik help je graag.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Scroll naar top

Ik werk online door.

Het corona virus verwachtte ook van Roots Supervisie een gepaste oplossing in de vorm van het aanbod van diensten. Dit betekende dat ik had gekozen voor de oplossing diensten via online meetings te laten plaatsvinden.

Vanaf 15 juni werden de voorgestelde maatregelen vanuit het RIVM, weer versoepeld. Wat tot gevolg had dat ik vanaf half juni weer beperkt klanten kon ontvangen. 

Mijn streven is nu, om in onderling overleg, de kennismakingsgesprekken en wellicht ook enkele sessies van lopende trajecten weer op locatie te laten plaatsvinden. In de overtuiging dat het de kwaliteit van de dienst ten goede zal komen.

De corona regels die bij Roots Supervisie per 1 september 2020 gelden:

  • Kom alleen tenzij we anders hebben afgesproken;
  • Buiten wachten, geen deurklinken aanraken;
  • Handen wassen (wc) of met desinfectiemiddel reinigen (hal);
  • 1.5 meter afstand houden;
  • Eigen schrijfgerei meenemen;
  • Ben jij of iemand binnen je familie ziek of verkouden: niet komen; dan houden we de sessie online.

Immer geen ideale situatie, aan de andere kant treedt zo geen vertraging op; in de reeds gestarte trajecten kan worden doorgewerkt en in geval van nieuwe trajecten kan in ieder geval persoonlijk kennis gemaakt worden, of met in achtneming van bovenstaande regels, face to face gewerkt worden.

Nog wel beperkingen dus, maar gezondheid voor alles!