Het kan altijd Anders

Praktijk voor supervisie, coaching, intervisie en loopbaanadvies

Vrijblijvend verkennen?

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

"Roots: verbinding tussen gedrag en emotie"

Ik sta voor u klaar

Interesse in mensen en fascinatie in wat hen drijft, is de basis voor alle diensten die ik bied.

Ik streef naar een veilige sfeer; klanten moeten zich zo snel mogelijk thuis voelen en vrij zijn om zich open te kunnen opstellen.

Na de studie begeleidingskunde, tevens de applicatie tot register coach bij de LVSC afgerond. Voortdurend kennis opdoen en onderhouden, middels trainingen en intervisie met collega supervisoren en coaches blijft van groot belang. Persoonlijke ervaring, na- en bijscholingscursussen, workshops en seminars, houden mijn kennis en vaardigheden up to date en scherp. 

Geregistreerd bij de LVSC (sinds 2008)

Het bereiken van gewenst gedrag als gevolg van jouw (persoonlijk) leerproces vind ik fascinerend! In de diensten die ik aanbied vind ik de ideale combinatie van passie en professie. Ruim tien jaar geleden ben ik daarom gestart met een eigen praktijk.

Precies wat bij je past

Specialist op meerdere vlakken

Ondersteuning & Beleiding

Supervisie

Supervisie is een persoonlijk leertraject dat je individueel volgt of in een groep van twee tot drie personen onder begeleiding van een supervisor. 

Een belangrijke vaardigheid die je inzet binnen supervisie is reflecteren. Het reflecteren op je persoonlijke ontwikkeling in je beroep staat bij supervisie centraal. Reflecteren is het nadenken over een betekenisvolle gebeurtenis, een ervaring, een situatie in de beroepscontext. Door middel van reflectieve vragen wordt ingegaan op de eigen ervaringen en persoonlijke leervragen die jij hebt ten aanzien van jouw stage, of in een later stadium, jouw werk.

Hier zit je goed

Supervisie voor herregistratie

Voor een aantal mensgerichte beroepen is het volgen van een supervisie-traject vereist inzake herregistratie in het betreffenden beroepsregister. 

Hierbij valt te denken aan SKJ Herregistratie voor jeugd- en gezinsprofessionals, NVMW Herregistratie voor maatschappelijkwerkers en agogen.

Ook voor de opleiding tot supervisor is het zelf gevolgd hebben van een supervisie-traject dan wel een geldige supervisie verklaring een vereiste.

IMG 1561
roots supervisie scala welzijn logo
IMG 1560
roots supervisie van boeijen logo
roots supervisie yer logo
logo Dienst Uitvoering Onderwijs DUO logo
IMG 2100
Wat anderen over mij zeggen

Warm en persoonlijk

Wie is beter instaat om een oordeel te geven over het product dat hij heeft afgenomen, dan de klant zelf?

 

Ervaringen van klanten zijn vaak de beste aanwijzingen voor de nieuwe klant of hij op de goede weg zit en ook daadwerkelijk de goede keus maakt. Ik hoop dan ook dat je deze ervaringen goed leest, alvorens een keus te maken.

 

Om redenen van privacy zijn alle persoonlijke ervaringen voorzien van fictieve naamgeving.

Supervisie inzake SKJ registratie
Het afgelopen jaar heb ik een supervisietraject gevolgd. Op verschillende vlakken heb ik meer over mezelf geleerd. De supervisor liet mij vanuit andere invalshoeken kijken naar een ingebrachte situatie. Dit zorgde voor nieuwe inzichten waarmee ik aan de slag kon. Ook vond ik zijn rustige houding heel prettig. Al met al waren het hele prettige en leerzame gesprekken waar ik met een goed gevoel op terugkijk.
M.W.
21 oktober 2021
Supervisie voor herregistratie SKJ
Voldeed het traject aan de verwachtingen? Veel meer dan verwacht! Het heeft mij meer inzicht gegeven en geholpen om meer in mijn kracht komen. En om een bewuste keus te maken voor het werken in de jeugdzorg.
S.S.
20 juli 2020
loopbaanadvies
Het traject heeft voldaan aan mijn verwachtingen. Ik was opzoek naar iemand die samen met mij zou kunnen kijken wat voor werk goed bij mij past en wat ik belangrijk vind binnen een baan. Dit is gelukt. Ook over de manier waarop het traject is vormgegeven ben ik tevreden.
M.T.
08-02-2021
Hanzehogeschool sector: social work Supervisie
Gedurende deze supervisie periode hebben er naast de 13 bijeenkomsten met de supervisor twee zelfstandige bijeenkomsten plaatsgevonden. Zowel bij de bijeenkomsten met als zonder supervisor was de sfeer goed en hield iedereen zich aan de gemaakte afspraken. De supervisor paste goed bij de groep, aangezien we een groep serieuze studenten zijn, waar de humor van Peter Davidsz goed bij aansloot. Hierdoor konden we een open, luchtige sfeer creëren. Door deze open sfeer is er veel ruimte geweest vragen te stellen aan elkaar en over het eigen functioneren en heeft er verdieping kunnen plaatsvinden.
M.P.
1 juli 2021
(voor)Supervisie: supervisor io.
Deze voorsupervisie was meer dan het verkrijgen van inzicht in de manier van werken. Het schrijven van het verslag. We zijn ook echt inhoudelijk met mijn persoonlijk leerproces aan de slag geweest. Het heeft me een stap verder gebracht in omgaan met en inzicht in, mijn persoonlijke gevoelens. Ik heb mogen ervaren dat reflecteren me echt wel lukt!

Het was goed te merken dat er vanaf dag 1 een klik was in onze gesprekken. Je betrokken en open manier waarop je het gesprek leidde. Ook heb ik je positief kritische feedback als verhelderend en prettig ervaren.

Je hebt me geleerd dat supervisie vooral geen therapie is. Dat lijkt me een valkuil waar je voor uit moet kijken. Tegelijk kan het leerproces helend werken en dat heb ik persoonlijk zo ervaren. Het lijkt me mooi en dankbaar werk wanneer je anderen zo kunt helpen in hun leerproces. De zoektocht om met hun situatie en relaties in hun werk om te gaan.

Peter, dank je wel.
W.S.
SKJ Herregistratie
Terugkijkend ben ik dit traject begonnen omdat dit vooral moest voor mijn SKJ registratie. Na alle bijeenkomsten gevolgd te hebben, heb ik meer geleerd dan ik voorafgaand had verwacht. Ik heb mijzelf beter leren kennen en ontdekt waarom ik bepaalde denk/handelingspatronen heb.

Voor de toekomst wil ik zeker nog werken aan het veranderen van bepaalde handelingspatronen, maar ik ben wel milder voor mijzelf als dit niet direct succesvol lukt. Tijdens de bijeenkomsten vond ik het vooral erg fijn dat er totaal geen veroordelende sfeer hing. Ik heb de neiging om mezelf nogal te veroordelen en negatief te beoordelen. Door de sfeer kon ik dit makkelijker loslaten.

Al met al ben ik gewoon zeer tevreden over het traject zelf maar ook op de stappen die ik heb gezet.
Over Roots Supervisie

Ik ben Peter Davidsz

Het gedrag van mensen vind ik fascinerend; de herkomst ervan staat centraal in de diensten die ik bied.


Mijn Roots zijn van oorsprong te vinden in ‘Het Verre Oosten’. Roots of ook wel – je wortels, herkomst of oorsprong – hebben ook betekenis naar de toekomst. Jouw Roots of Oorsprong zijn daarom belangrijk en een gegeven voor jouw leerproces…

Dit aspect heeft een plaats gekregen in de naam van mijn praktijk.

Eén van de thema’s bij ontwikkeling en aanleren van nieuw gedrag is de invloed die verschillende socialisatie-processen daarop hebben. 

Onderhuidse zaken zoals waar kom ik vandaan, wat is de invloed van mijn culturele achtergrond, wat betekent diversiteit, et cetera. Ze zijn van wezenlijk belang voor de wijze waarop jij omgaat – en leert omgaan – met autoriteit, agressie, vriendschap, werk, en meer.

Neem vrijblijvend contact op

Ben je op zoek naar een supervisor, professionele begeleiding voor personal en team-coaching of SKJ herregistratie? Ik help je graag.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Scroll naar top

Ik werk weer face to face, maar online blijft mogelijk.

Ook Roots Supervisie gaat mee met de wijzigingen in de Corona regelgeving. 


Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen

Basisregels blijven

Veel maatregelen verdwijnen, er kan weer heel veel, maar het virus is niet weg. De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes draagt hier allemaal aan bij.

Bron: Rijksoverheid.

Pm.: Het staat een ieder vrij om zelf te bepalen of bovenstaande veiligheid genoeg biedt. Hetgeen betekent dat een mondkapje nog steeds mogelijk is in de praktijkruimte, evenals online de sessies plannen en vormgeven.